Web Si̇tesi̇ Mesafeli̇ Satış Sözleşmesi̇

  • Anasayfa
  • KVKK
  • Web Si̇tesi̇ Mesafeli̇ Satış Sözleşmesi̇

Web Si̇tesi̇ Mesafeli̇ Satış Sözleşmesi̇

13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı resmi gazetede yayınlanan 'mesafeli sözleşmeler uygulama usul ve esasları hakkında yönetmelik' gereğince internet üzerinden gerçekleştirilen satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğu getirilmiştir. Sözleşme detayları aşağıda belirtildiği gibidir.

1- TARAFLAR

ON-THEWAY.COM

FALEZ TURİZM SEYAHAT ACENTELİĞİ TİCARET İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ. Hizmet sağlayıcısı “Taşımacı” olarak anılacaktır. Rezervasyonda adı, soyadı belirtilen kişi ve/veya temsil ettiği kişiler “Tüketici” olarak anılacaktır.

2- Konu

İş bu sözleşme Tüketici ile Taşımacı arasında yapılmıştır. Taşımacının satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış koşulları belirtilen hizmetlerin gereği yazılı, görsel, telefon ve elektronik ortamda yapılan hizmet satışları için düzenlenmiş olup, tarafların hak ve edimlerini kapsamaktadır. Taşımacının web sitesinden Tüketici tarafından satın alınmış olan, transfer ve araç tahsis hizmetini kapsar. Satın alınan hizmetin nitelikleri Web Sitesi Mesafeli Satış Sözleşmesinde ve “İptal, İade Koşulları ve Gizlilik” sayfalarında belirtilmiştir.

3- Sözleşmenin Süresi

İş bu sözleşme; söz konusu rezervasyonun Taşımacı tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer ve herhangi bir ihtilaf vukuu bulmaz ise Tüketicinin aldığı hizmet bittiğinde kendiliğinden sona erer. İhtilaf vukuunda ihtilafın kesin çözümüne kadarki dönemde bu sözleşme ilişkisi geçerli olacaktır.

4- Ödeme ve Fatura Bilgileri

Kredi kartı ile hizmet alımında Tüketici hizmet bedelini rezervasyon esnasında ödemekle yükümlüdür. Rezervasyonun ve ödemenin yapılması; Taşımacının Web Sitesi Mesafeli Satış Sözleşmesi ve “İptal, İade Koşulları ve Gizlilik” sayfalarında belirtilen hükümlerini kabul edilmesi anlamını taşır. Şikâyet ve geri ödeme taleplerinin hizmet tarihinden 14(on dört) gün sonrasına kadar [email protected] adresine iletilmesi gerekir. Satın alınan hizmet karşılığında fatura düzenleme süresi V.U.K. gereğince ay atlamamak koşulu ile satın alındığı tarih dahil 7 gündür. Taşımacı Tüketiciye göndereceği faturaların belgelenmesinde rezervasyon formunda verilmiş olan bilgileri kullanacaktır. Fatura talebi üzerine tüketicinin rezervasyon formunda belirtmiş olacağı mail adresine e-fatura ile gönderilecektir. Bankanın pos sistemine yada ödeme sistemleri hizmeti veren firmaya yapılan kredi kartı ödemelerinin iptal iade işlerinden doğacak masraflar müşteriye ait olacak şekilde iade edilecek tutardan düşülmektedir. Banka transferi ile yapılan ödemelerin iadelerinde bankanın almış olduğu işlem masrafı hizmet bedelinden düşülmekte olup işlem masrafı müşteriye aittir. Belirtilen araçların 24 saat altında oluşacak taleplerde bizimle iletişime geçilerek ön uygunluk alınması gerekmektedir. Yurt dışından yapılan banka transferlerinde ülkeler arası finansal anlaşmalar ya da gönderen banka veya muhabir bankanın komisyon politikasından kaynaklanan sebeplerden dolayı gönderilen tarafından kesilen komisyonlar olabilmektedir. Para transferi yapılacak bankadan kaynaklanan komisyon kesintileri ve sorumluluğu gönderen tarafına aittir. Bu gibi bir durumun yaşanmaması için, lütfen teyit alın bankanızdan.

5- İptal ve Değişiklik

Tüketici, hizmetin başlamasına 24 saat kalaya kadar iptal talep ettiğinde ödediği hizmet bedelinin tamamı kendisine iade edilir. Tüketici, hizmetin başlamasına 24 saatten az kalan süre içinde iptal talebinde bulunursa tek yön hizmet bedeli geri iade edilmez, şoföre nakit ödeme sistemi ile yapılan transfer rezervasyonu ise, transfer ücreti tüketiciden tahsil edilir. (çift yön hizmet bedeli ödenmiş ise, gidiş transferi gerceklesmeden yapılan iptallerde dönüş ücretinin tamamı geri iade edilir) Bu koşullar kampanyalı hizmetleri, erken rezervasyon veya indirimli rezervasyonları kapsamaz. Tüketici tarafından yapılan tarih değişikliklerinde iptal hükümleri geçerlidir. Tüketici, Taşımacıdan satın alınan hizmetle ilgili hizmet sözleşmesi kurallarına uyacağını; 3.kişilerin can, mal ve huzuruna saygı duyacağını aksi takdirde hizmeti haklı nedenle alamayacağını ve iade hakkının bulunmadığını kabul eder. Hizmetin ifasından sonra Tüketiciye ait kredi kartının Taşımacınn kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini Taşımacıya ödememesi halinde Tüketici, hizmet bedelinden ve doğan zararlardan sorumludur.

6- Genel hükümler

Taşımacı, hizmetin başlamasına veya devamına engel teşkil edecek transfer aracında yaşanacak mekanik arıza, trafik kazası, operasyonel aksaklıklar, hava muhalefeti, trafik sıkışıklığı, terör olayları, kolluk kuvvetlerinin uygulamaları, vb. nedenler dolayı transferinizi gerçekleştiremeyeceğini anladığı andan itibaren en kısa sürede alternatif bir araç sağlanmaya çalışılacak ve/veya aksi durumda da bilgi verecektir. Yukarıda belirtmiş olduğumuz durumlarda ödemesi alınmış olan transfer ücretinin iadesi tarafınıza kesintisiz olarak iade edilecek ve/veya böyle bir durumda Tüketicinin kendi imkânlarınızla sağlamış olduğu ulaşımdan kaynaklanan fiyat farkı da Taşımacı tarafından Tüketiciye ödenecektir.

7-YÜRÜRLÜK

İş bu sözleşme 7 ana maddeden oluşmakta olup, gerektiği takdirde 2 nüsha halinde tanzim edilerek taraflarca imzalanacak olup, sözleşmeden kaynaklanan anlaşmazlıklarda, 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanununu maddeleri uygulanır. Bu sözleşmeden doğacak olan uyuşmazlık konusunda Antalya mahkemesi ve icra daireleri yetkilidir. Sözleşmeyi kendim ve/veya rezervasyon formunda belirtmiş olduğum isimleri yazılı kişiler adına okuyup, kabul ettiğimi beyan ettim. Bu beyanım; rezervasyon işlemini kendim yerine bir başkasının yürütmüş ve/veya kabul etmiş olması halinde dahi geçerlidir. Tüketici olarak adımıza düzenlenmiş olan Web Sitesi Mesafeli Satış Sözleşmesi ve ““İptal, İade Koşulları ve Gizlilik” sayfalarında belirtilen hükümlerinin tamamını, göndermiş olduğum rezervasyon formunda yer alan bilgilerimin doğruluğunun sorumluluğunu, 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanununu ve Taşımacının web sitesindeki bilgileri okuyup, anlayıp kabul ettiğimi beyan ederim.